Vitamine zyma D 10000 Bạn đồng hành của bé từ khi chào đời

Vitamine zymaD do các bác sĩ tại Pháp kê và khuyên dùng hàng ngày cho bé ngay từ tuần thứ 2 sau sinh.